Μαρία Θωμαΐδου

Μαρία Θωμαΐδου

Project Managers’ Assistant
Γιώτα Κανάρη

Γιώτα Κανάρη

Executive Secreteriat
Έφη Παπαθανασίου

Έφη Παπαθανασίου

Sponsorship Coordinator
Jean Coenraets

Jean Coenraets

Graphic Designer
Κλειώ Καλφόγλου

Κλειώ Καλφόγλου

Scientific Program Secretariat
Στέλιος Μπούζης

Στέλιος Μπούζης

Assistant to the Development Director
Μαρία Καντζιάρη

Μαρία Καντζιάρη

Marketing & Communications Manager
Κέλλυ Αγγελάκη

Κέλλυ Αγγελάκη

Project Manager