Εταιρικό Προφίλ

Σήμα κατατεθέν της ARTION είναι η δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη διασφάλιση αποτελεσματικού σχεδιασμού και αποδοτικής οργάνωσης, με κύριο γνώμονα την προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη.

Από το 1995, η ARTION απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις με την εξέλιξη της μεθοδολογίας, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, την επιλογή κορυφαίων συνεργατών και τη διαμόρφωση ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρονται είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά ως ενιαίο σύστημα λειτουργιών.

Αναπτύσσοντας εξειδικευμένες προτάσεις, παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τον ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τις ατομικές δεξιότητες και την εξειδίκευση.

Βασική προτεραιότητα αλλά και μέθοδο διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί για την ARTION η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η δέσμευση στην ποιότητα. Πιστοποιημένη για τις Υπηρεσίες της, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN ISO 9001:2008 και ELOT 1435:2009, η ARTION μπορεί να εγγυηθεί για τα αποτελέσματα των υπηρεσιών της, διασφαλίζοντας παράλληλα διαρκή έλεγχο ποιότητας και αξιολόγηση τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά από τους πελάτες της.

Η Ομάδα της ARTION απαρτίζεται από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο. Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και η μετεκπαίδευση τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με τη διαρκή και δια βίου μάθηση, μέσω της συμμετοχής τους σε κλαδικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, διαμορφώνουν ένα δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης.

Με έντονα εξωστρεφή και διεθνοποιημένη δραστηριότητα, η ARTION έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και ως Μέλος σε Επαγγελματικές Ενώσεις και Σωματεία, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Τα Έργα και το Πελατολόγιο της ARTION αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχούς πορείας μέχρι σήμερα αλλά και θεμέλιο λίθο στην επένδυση του αύριο.