Εταιρικό Προφίλ

Η ARTION είναι μία εταιρεία εξειδικευμένη στη Διοργάνωση Συνεδρίων (Professional Congress Organiser – PCO) και τη Διοικητική Διαχείριση Επιστημονικών Ενώσεων (Association Management Company – AMC).

Από το 1995, η ARTION παρέχει προηγμένες υπηρεσίες σε διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανισμούς, ενώ διοργανώνει υψηλής ποιότητας συνέδρια και εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

H ARTION αναπτύσσει εξειδικευμένες προτάσεις και παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς.

Σήμα κατατεθέν της ARTION είναι η δέσμευση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεσματικού σχεδιασμού και αποδοτικής οργάνωσης, με κύριο γνώμονα την προσαρμογή στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Βασική προτεραιότητα αλλά και μέθοδο διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί για την ARTION η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η δέσμευση στην ποιότητα. Πιστοποιημένη για τις Υπηρεσίες της, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ELOT 1435:2009, η ARTION μπορεί να εγγυηθεί για τα αποτελέσματα των υπηρεσιών της, διασφαλίζοντας παράλληλα διαρκή έλεγχο ποιότητας και αξιολόγηση τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά από τους πελάτες της.

Η Ομάδα της ARTION απαρτίζεται από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο. Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και η μετεκπαίδευση τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με τη διαρκή και δια βίου μάθηση, μέσω της συμμετοχής τους σε κλαδικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, διαμορφώνουν ένα δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης.

Με έντονα εξωστρεφή και διεθνοποιημένη δραστηριότητα, η ARTION έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και ως Μέλος σε Επαγγελματικές Ενώσεις και Σωματεία.