Με διευρυμένη συμμετοχή επιστημόνων υγείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

Ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24-26 Οκτωβρίου 2014, στη Λάρισα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΣΣ), υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΝΧΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ). Η θεματολογία του συνεδρίου…