Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»

Ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό δηλώνει το 70% των δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων από την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών που τους παρείχε ο ΕΦΕΠAΕ, ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα &Επιχειρηματικότητα», για την υλοποίηση των έργων τους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο φορέας και παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη…