Διεθνές Forum της ΕΕΔΕΓΕ με θέμα: Women Lead the Success in the Economy

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)  που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα στο συνεδριακό χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Τις εργασίες του Φόρουμ άνοιξαν η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του…