10-25% εξοικονόμηση ενέργειας σε θέματα συντήρησης εν καιρώ ύφεσης

News

Τη σημασία της συντήρησης εν καιρώ ύφεσης της οικονομίας, καθώς δύναται να συνεισφέρει από 10-25% στην εξοικονόμηση ενέργειας σε μία μηχανολογική διάταξη ή ένα ακίνητο, ανέδειξαν οι ομιλητές της πρώτης ημέρας των εργασιών του 6ου Maintenance Forum.

Το 6ο Maintenance Forum ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 16 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Classical Athens Imperial στην Αθήνα.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του Forum, στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι υψηλές επενδύσεις, η έντονη χρήση και η ανάγκη για υψηλή διαθεσιμότητα και βέλτιστη λειτουργία αυξάνουν την ανάγκη για άριστα οργανωμένη και ποιοτική συντήρηση, με βάση την τακτική, επαγγελματική παρακολούθηση και εργασία, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Με τη σωστή συντήρηση:
– αξιοποιείται η συχνά υψηλή επένδυση που έχει γίνει για την κατασκευή
– αυξάνεται ο κύκλος ζωής και κατά συνέπεια η αξία του ακινήτου
– βελτιώνεται η θετική εικόνα που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες του χώρου
– αυξάνεται η διαθεσιμότητα και κατά συνέπεια η παραγωγικότητα
– μειώνονται οι δαπάνες λειτουργίας

Γενικότερα, στη χώρα μας η προληπτική συντήρηση και όχι η κατασταλτική, ήτοι αυτή που προκύπτει αφού έχει παραστεί σχετική ανάγκη, εκτιμάται ότι δύναται να μειώσει το συνολικό κόστος συντήρησης κατά 30%.

Μάλιστα αυτή η εξοικονόμηση λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, εάν αναλογιστεί κανείς ότι πάνω από το 90% της συντήρησης στην Ελλάδα είναι κατασταλτική και όχι προληπτική.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Maintenance Forum πραγματοποιείται workshop πάνω στο Total Productive Management (TPM), προκειμένου να επιχειρηθεί ένα κρίσιμο βήμα για την εισαγωγή και διείσδυση του TPM στην ελληνική πραγματικότητα.

Κεντρικός στόχος του Maintenance Forum αποτελεί η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης. Έτσι, έμπειροι καθηγητές, ερευνητές και προσωπικότητες της συντήρησης παρουσιάζουν τους προβληματισμούς, τις θέσεις τους και θα εκθέσουν τη στρατηγική, που πρέπει να ακολουθούν τα τμήματα συντήρησης, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες οργάνωσης.

Στους key-note ομιλητές του 6ου Maintenance Forum περιλαμβάνονται ο Dr. Kari Komonen, Board Member of Finnish Maintenance Society Promaint και Ass. Professor στο University of Vaasa και ο κ. Νικόλαος Νασιόπουλος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Για φέτος το Maintenance Forum συνδιοργανώνεται από τη Hellenic Maintenance Society και τελεί υπό την ενεργή υποστήριξη της EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).