Τις νέες εξελίξεις στον τουρισμό, καθώς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και απασχόλησης για τις γυναίκες που προκύπτουν μέσα από αυτές, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Συνέδριο με θέμα «Νέες Τάσεις στον Τουρισμό: Οφέλη και Προοπτικές για τις Γυναίκες», που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010, που διοργανώνει η TOWER, Οργάνωση Γυναικών Θεσσαλονίκης Επαγγελματικής Ενημέρωσης και Υποστήριξης.

Κεντρικός άξονας συζήτησης του Συνεδρίου θα είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπως ο οικο-/ αγρο-τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός/ τουρισμός ευεξίας και ο τουρισμός που συνδυάζεται με διάφορες δραστηριότητες εν γένει. Εννέα ομιλητές που ειδικεύονται στους επιλεγμένους τομείς θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα μεταδώσουν τις γνώσεις τους με βασικό στόχο την παρουσίαση των ενδεχόμενων επαγγελματικών ευκαιριών που προκύπτουν για τις γυναίκες από την εμφάνιση των νέων αυτών μορφών τουρισμού.

Φορέας διοργάνωσης του Συνεδρίου είναι η Οργάνωση Γυναικών Θεσσαλονίκης Επαγγελματικής Ενημέρωσης και Υποστήριξης TOWER, που από το 2001 λειτουργεί ως δίκτυο υποστήριξης για γυναίκες επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα του τουρισμού.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε γυναίκες και άνδρες, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης κάρτα μέλους μόνο στις γυναίκες. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και της TOWER είναι η Monika Nagy, ενώ ως χορηγός γραμματείας Συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία Artion Conferences & Events. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και την εγγραφή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.towerconference2010.gr και στο τηλέφωνο 2310 250926 (γραμμή Συνεδρίου) ή να επικοινωνήσουν απευθείας με την TOWER, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη στην Οργάνωση (e-mail: info@tower4women.gr, ιστοσελίδα: www.tower4women.gr).