Μείωση του Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών

News

Η μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους του Έργου CROSS-INNO-CUT, με επικεφαλής εταίρο τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ανακηρύχθηκε «Καλή Πρακτική» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του Έργου κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά από την υπηρεσία και για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα CROSS-INNO-CUT αποτελεί πλέον «Καλή Πρακτική» για το Πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Εμμανουήλ ανακοίνωσε ότι στο επικείμενο Συνέδριο «Καλών Πρακτικών» που θα διοργανωθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το Α’ εξάμηνο του 2014, το Έργο CROSS-INNO-CUT θα συμπεριληφθεί στη δέσμη καλών πρακτικών έργων και στη συνέχεια, εκεί θα παρουσιαστούν τόσο η καινοτόμος μεθοδολογία του, όσο και τα αποτελέσματά του.

Επίσης, συζητήθηκε και η προοπτική συμπερίληψης του CROSS-INNO-CUT στα «Στρατηγικά Έργα» των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα υλοποίησης του Έργου, με επικεφαλής τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ξεκινά άμεσα τη διαδικασία μετεξέλιξης του εργαλείου και της συνολικής μεθοδολογίας μείωσης του λειτουργικού κόστους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την υποβοήθηση όσο το δυνατόν περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτίου Βουλγαρίας.

Τη χρηστικότητα και τη σημασία του Προγράμματος τόνισε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) κ. Αθανάσιος Σαββάκης. Ο κ. Σαββάκης υπογράμμισε ότι η καινοτόμος μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν με τον τρόπο αυτόν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ Vasil Valtsev, στο δικό του χαιρετισμό, εξήρε τη βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας – Βουλγαρίας με αφορμή το ΠρόγραμμαCROSS-INNO-CUT. Παράλληλα, τόνισε την αναγκαιότητα διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας, με την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προγράμματος και σε άλλες επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Φάνης Παππάς, δήλωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου CROSS-INNO-CUT «ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:

Από την Ελλάδα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (επικεφαλής εταίρος), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών  Ξάνθης, Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου.
Από τη Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad), Industrial Association – Petritch, Industrial Association – Kardjali.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διήμερο Διεθνές Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Έργου στη διεύθυνσηhttp://www.cost-cutting.eu/crossinnocut