Η Ομάδα μας

Μαρία Καντζιάρη

Μαρία Καντζιάρη

Development & Communication Specialist
Παζαΐτη Ζωή

Παζαΐτη Ζωή

Project Manager
Τιμοσίδου Κική

Τιμοσίδου Κική

Scientific Programme Coordinator
Μαρία Θωμαΐδου

Μαρία Θωμαΐδου

Project Managers’ Assistant
Γιώτα Κανάρη

Γιώτα Κανάρη

Executive Secreteriat