Η Ομάδα μας

Μαρία Καντζιάρη

Μαρία Καντζιάρη

Marketing & Communications Manager
Παζαΐτη Ζωή

Παζαΐτη Ζωή

Project Manager
Μαρία Θωμαΐδου

Μαρία Θωμαΐδου

Project Managers’ Assistant
Γιώτα Κανάρη

Γιώτα Κανάρη

Executive Secreteriat
Έφη Παπαθανασίου

Έφη Παπαθανασίου

Sponsorship Coordinator
Jean Coenraets

Jean Coenraets

Graphic Designer
Κλειώ Καλφόγλου

Κλειώ Καλφόγλου

Scientific Program Secretariat
Στέλιος Μπούζης

Στέλιος Μπούζης

Assistant to the Development Director