Ετήσια συναντηση της ARTION – Ιωάννινα

News

Στην ARTION, μία από τις αξίες μας είναι το “ομαδικό πνεύμα”. Ως εκ τούτου, η παροχή ευκαιριών στα μέλη της ομάδας να χτίσουν ισχυρούς δεσμούς και να κατανοήσουν πραγματικά ο ένας τον άλλον αποτελεί προτεραιότητα.

Την περασμένη εβδομάδα διοργανώσαμε την ετήσια ομαδική μας συνάντηση και ήταν μια έκρηξη! Δεν χρησίμευσε μόνο ως πλατφόρμα για να θέσουμε στόχους και σκοπούς για το επόμενο έτος, αλλά και ως άσκηση σύνδεσης που ενίσχυσε το ομαδικό μας πνεύμα!

Leave a reply