Διήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Μείωση του Λειτουργικού Κόστους των Επιχειρήσεων μέσω Καινοτομίας

News

Καθώς ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η μείωση του λειτουργικού τους κόστους κρίνεται επιτακτική, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας ως μέσου μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και στις τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική τους εφαρμογή, θα εστιάσει το Διήμερο Διεθνές Συνέδριο που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στις 13 και 14 Μαΐου 2013, στη Θεσσαλονίκη.

Το Διεθνές Συνέδριο που φέρει τον τίτλο “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου CROSS-INNO-CUT «ETCP GR/BG 2007 – 2013Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες Φορείς – Εταίροι θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου Cross-Inno-Cut. Τα αποτελέσματα του Έργου σχετίζονται ακριβώς με τις ανάγκες των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα μειώνοντας, όμως, το λειτουργικό τους κόστος, μέσω της εφαρμογής τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών.

Το Έργο CROSS – INNO – CUT υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, και υποβοήθησε συνολικά 100 επιχειρήσεις στην προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού τους κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διήμερο Διεθνές Συνέδριο και για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Έργου στη διεύθυνση http://www.cost-cutting.eu/crossinnocut/ ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 2310 250927 στη Γραμματεία Συνεδρίου ARTION Conferences & Events.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:

Από την Ελλάδα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (επικεφαλής εταίρος), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών  Ξάνθης, Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου.

Από τη Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad), Industrial Association – Petritch, Industrial Association – Kardjali.