ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31.10.2016

News

31.10.2016

Δημιουργία βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας
στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – ΠΓΔΜ

Τα αποτελέσματα του έργου «microSTARS» που υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με τη συνεργασία του φορέα Microcredit Foundation Horizonti από την ΠΓΔΜ σχετικά με την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων και επιχειρηματικής υποστήριξης σε ανέργους και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανακοινώθηκαν κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Habitat στο Κιλκίς. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής» με ακρωνύμιο «microSTARS», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Την εκδήλωσε άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑ κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης ο οποίος τόνισε πως διαπιστώνοντας το κενό στις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, το ΚΕΠΑ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός φορέα για τις Μικροπιστώσεις στην Ελλάδα.

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς κ. Παύλος Τονικίδης χαιρέτισε από την πλευρά του την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσιάζοντας τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ παράλληλα στάθηκε στη σπουδαιότητα ύπαρξης τέτοιων υποστηρικτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Ο κ. Γεώργιος Φλώρος, Senior Policy Officer στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιος για θέματα μικροπιστώσεων, επισήμανε πως οι μικροπιστώσεις μπορούν να κάνουν θαύματα, γιατί αν και μικρο-πιστώσεις,  δεν είναι καθόλου μικρές και εστίασε στις επιχειρηματικές συμβουλές που τις συνοδεύουν.

Ο κ. Φλώρος αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Μικροχρηματοδοτήσεων EaSI (Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία) το οποίο παρέχεται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και απευθύνεται σε άτομα και (πολύ μικρές) ατομικές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση, αλλά με τη βοήθεια της συγκεκριμένης πίστωσης δύνανται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του IFC (International Finance Corporation) παγκοσμίως υπάρχουν 112 εκ. χρήστες χρηματοδοτήσεων, πάνω από 10.000 είναι οι πάροχοι και 87 δις δολλάρια είναι η συνολική αγορά. Στην Ευρώπη τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 2,6 δις ευρώ, οι πάροχοι σε 120 και οι πελάτες σε 491.000. Η Ελλάδα από την άλλη, έχει αρκετό δρόμο να διανύσει, καθώς τα κεφάλαια είναι μόλις 0,86 εκ. ευρώ, οι πάροχοι 2 (έπονται και άλλοι) και οι πελάτες 78 (στοιχεία 2016).

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Χρήστος Πούρης, Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ο οποίος μίλησε εκτενώς για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για την Ενίσχυση των Μικροπιστώσεων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως στη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020), οπότε ενεργοποιείται η «εργαλειοθήκη» του προγράμματος EaSI, τα κεφάλαια θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Μόνο από την Κομισιόν η αρχική δέσμευση ανέρχεται στα 192 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη από την πλευρά της ΕΤΕπ διαμορφώνεται σε 300 εκατ. ευρώ για δράσεις του είδους, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κεφάλαια που θα μοχλευτούν.

Στις καλές πρακτικές υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο κ. Piotr Korynski, Σύμβουλος Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – BDS (Βusiness Development Services) του Microfinance Centre (MFC). Συγκεκριμένα παρουσίασε παραδείγματα από χώρες όπως Πολωνία, Ουκρανία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Τσεχία. Ο κ. Korynski είπε μεταξύ άλλων πως τα κέντρα παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης διαφέρουν από τις μικροεπιδοτήσεις. Ενώ τα BDS αφορούν σε πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και είναι προσβάσιμα από μικρές επιχειρήσεις, οι μικροπιστώσεις απευθύνονται σε εξειδικευμένους δανειστές και προσφέρονται για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από λιτές και διαφανείς διαδικασίες.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του έργου «microSTARS» κ. Νεοκλής Στάμκος, στέλεχος του ΚΕΠΑ, μίλησε για τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με οδηγό τις μικροπιστώσεις*. O κ. Στάμκος παρουσίασε το ΚΕΠΑ και το έργο «microSTARS», υπογραμμίζοντας πως σκοπός του έργου είναι η δημιουργία βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή με την ενίσχυση της ικανότητας και της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα όπως ανέφερε, το έργο απευθύνεται  σε ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, σε νεοϊδρυθείσες μικρές επιχειρήσεις και σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις πολύ μικρές (έως 10 άτομα) και τις μικρές (έως 50 άτομα) επιχειρήσεις κάθε μορφής, διευκολύνοντας την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και μικροπιστώσεων. Ο κ. Στάμκος αναφέρθηκε στην πιλοτική λειτουργία των δύο Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς και στις υπηρεσίες και τα “εργαλεία” του Έργου «microSTARS» (καθοδήγηση, ατομική συμβουλευτική υποστήριξη, workshops, on-line πλατφόρμα εκπαίδευσης schoox, μικροπιστώσεις).

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν ωφελούμενοι του έργου οι οποίοι παρουσίασαν πτυχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «microSTARS».

Τον εταίρο φορέα υλοποίησης του έργου Microcredit Foundation Horizonti εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του μικροπιστωτικού φορέα κ. Vase Davaliev. Ο κ. Davaliev υπογράμμισε τη μακρόχρονη εμπειρία του φορέα σε θέματα μικροχρηματοδοτήσεων πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ανάγκη αυτών για περαιτέρω υποστήριξη, επισημαίνοντας τη δυναμική της προοπτικής σε διασυνοριακό επίπεδο στο μέλλον.

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΠΑ και Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου αναφέρθηκε στα 25 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΠΑ και στη μετεξέλιξή του σε ένα ενεργητικό φορέα ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ο κ. Αλγιανάκογλου δήλωσε πως το ΚΕΠΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω projects όπως το «microSTARS», αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους σε μία προσπάθεια για ανάπτυξη και εύρεση λύσης εξόδου από την χρηματοπιστωτική κρίση.

Την εκδήλωση συντόνισε η Δημοσιογράφος από την εφημερίδα Μακεδονία κα Σοφία Χριστοφορίδου.

Το έργο «microSTARS» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς για την Ελλάδα και η Περιφέρεια της Πελαγονίας (Μπίτολα και Πρίλεπ) για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

*Ως Μικροπίστωση (Microfinance) ορίζεται η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (μικροδανείων) σε ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και που δεν έχουν πρόσβαση στο επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν μικρές επιχειρήσεις.