News

6.6.2016

Οι τάσεις της Βιομηχανικής Συντήρησης για την επόμενη εικοσαετία

Οι τάσεις που θα επικρατήσουν τις επόμενες δεκαετίες και οι μεγάλες αλλαγές που θα συντελεστούν στον τομέα της βιομηχανικής συντήρησης από την εξασθένηση των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας, την διαρκώς αυξανόμενη χρήση των αισθητήρων, το cloud computing και την μελλοντική έλευση των robot αποτυπώθηκαν στο 24ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιομηχανικής Συντήρησης, Euromaintenance 2016 Conference (www.euromaintenance2016.org) που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας (30/5-1/6) από τη Hellenic Maintenance Society (HMS) και την αιγίδα της EFNMS στο ξενοδοχείο Athens Ledra.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον και οι 300 σύνεδροι από 32 χώρες που πήραν μέρος σε αυτό  κατέληξαν ότι “η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των αισθητήρων και η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος και του cloud computing αλλάζουν τα δεδομένα και επιτρέπουν την επίλυση δύσκολων μέχρι σήμερα προβλημάτων της συντήρησης”.

Όπως αναφέρθηκε στο 24ο Euromaintenance, το  “IoT και τα big data αποτελούν ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς και εντάσσονται πλέον στον στρατηγικό σχεδιασμό μεγάλων βιομηχανικών χωρών όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Γερμανία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ”. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν επιτυχημένες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, τόσο στον τομέα της διάγνωσης-πρόγνωσης όσο και στον τομέα της ασφάλειας, αποδεικνύοντας με τον πιο πειστικό τρόπο για τις τάσεις που θα επικρατήσουν.

Ο τεχνολογικός τομέας, όμως, που αναμένεται να εξελιχθεί ταχύτατα την επόμενη δεκαετία είναι η χρήση των robot, αρχικά σε βαριές και δύσκολες εργασίες, εν συνεχεία σε ελέγχους και τελικά ακόμα και σε εργασίες συντήρησης. Τεκμηριώνοντας την παραπάνω τάση για την επόμενη 20ετία, κεντρικοί ομιλητές παρουσίασαν στοιχεία για την αυξανόμενη έλλειψη τεχνικού προσωπικού σε παγκόσμιο επίπεδο για δεύτερη συνεχόμενη δεκαετία, αλλά και για το μέσο μηνιαίο κόστος ενός εργαζόμενου συντήρησης που σήμερα κυμαίνεται από τα €2.000  στις αναπτυγμένες χώρες έως τα €600  στις αναπτυσσόμενες, ενώ το αντίστοιχο κόστος ενός robot θα αγγίζει μόλις τα €180. 

Κοινή όμως διαπίστωση όλων των συνέδρων ήταν ότι όσο μεγάλη και αν είναι η τεχνολογική διείσδυση στη συντήρηση, τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει πάντα ο άνθρωπος. Το προφίλ όμως του σύγχρονου συντηρητή αλλάζει και θα απαιτεί όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα η πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων του θα καθίσταται όλο και πιο επιβεβλημένη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις 700 πιστοποιήσεις maintenance manager που έχουν πραγματοποιηθεί μόνο από την EFNMS.

Μεγάλο μέρος του συνεδρίου κάλυψε η παρουσίαση ολιστικών μεθοδολογιών οργάνωσης της συντήρησης και του Asset Management, και αντίστοιχων επιτυχημένων εφαρμογών, γεγονός που κατέστησε σαφές ότι είναι πλέον αδύνατον να αντεπεξέλθει μία επιχείρηση στο παγκόσμια αγορά παραμένοντας στα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας. Ως επικρατούσες μεθοδολογίες  και πρότυπα παρουσιάστηκαν το Total Productive Maintenance και το ISO 55000.

Για την HMS, σύμφωνα με τον πρόεδρό της κ. Γ. Ευφραιμίδη, η επιτυχής διοργάνωση του Euromaintenance αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία ενεργούς επαφής του ελληνικού κοινού με τις σύγχρονες τάσεις της συντήρησης, αλλά και αναγνώρισης της HMS στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι σε λιγότερο από οκτώ χρόνια λειτουργίας η HMS κατάφερε να της ανατεθεί η διοργάνωση ενός Euromaintenance, αλλά και να αναδείξει τον πρώτο Έλληνα πρόεδρο της EFNMS τον κ. Κ. Βάμβαλη.

Το συντονισμό της διοργάνωσης επιμελήθηκε η εταιρεία ARTION Conferences & Events ως επίσημος επαγγελματίας διοργανωτής του Euromaintenance 2016.