Ημερομηνία Διεξαγωγής:
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Χώρος Διεξαγωγής:
Russia
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
WorldChefs 2020