Ημερομηνία Διεξαγωγής:
29 ΜΑΪΟΥ 2019

01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
Interlegal Meeting