Ημερομηνία Διεξαγωγής:
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
IFCS 2019