Ημερομηνία Διεξαγωγής:
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Χώρος Διεξαγωγής:
Αθήνα, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
ICHVE 2018

On behalf of the Organizing Committee, I am honored to welcome you to attend the 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018), which is organized by National Technical University of Athens – Greece and endorsed by IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society.

The ICHVE 2018 will be held in Athens, Greece on September 10-13, 2018.

ICHVE 2018, after five successful conferences held in Chongqing, China (2008), New Orleans, USA (2010), Shanghai, China (2012), Poznan, Poland (2014) and Chengdu, China (2016), has been established as reference point for the exchange of knowledge and experiences in High Voltage and Power engineering.