Ημερομηνία Διεξαγωγής:
02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
ICGSC 2018