Ημερομηνία Διεξαγωγής:
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Χώρος Διεξαγωγής:
Μπολόνια, Ιταλία
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Hydrocephalus 2018