Ημερομηνία Διεξαγωγής:
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Χώρος Διεξαγωγής:
Αθήνα, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
Esil Athens 2019