Ημερομηνία Διεξαγωγής:
18 ΜΑΪΟΥ 2019

22 ΜΑΪΟΥ 2019
Χώρος Διεξαγωγής:
Lisbon, Portugal
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
AIACE Lisbon