Ημερομηνία Διεξαγωγής:
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Πανελλήνια Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
8ο Συνέδριο της Bιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

Το Συνέδριο

Το Συνέδριο στοχεύει στην ενημέρωση των συνέδρων για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα στη βιοχημεία και φυσιολογία της άσκησης, τις νέες μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης, καθώς και τις προπονητικές εφαρμογές για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την προάσπιση της υγείας. Διοργανώνεται από μια δυναμική επιστημονική εταιρεία, που συγκεντρώνει στους κόλπους της άριστους εκπροσώπους του κλάδου κι έχει δημιουργήσει μια παράδοση συνεδρίων κορυφαίου επιστημονικού επιπέδου, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνεδρίες με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, καθώς και φροντιστήρια με πρακτική εξάσκηση.

Κύριες Θεματικές Ενότητες

Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία της Άσκησης, Φυσιολογία της Άσκησης, Προπονητικές Εφαρμογές στον Αθλητισμό, Κλινική Εργοφυσιολογία.

Οι Σύνεδροι

Το Συνέδριο παρακολουθούν κυρίως φοιτητές/-ήτριες (φυσικής αγωγής και αθλητισμού, ιατρικής και διατροφής-διαιτολογίας), καθηγητές/-ήτριες ΑΕΙ και μέσης εκπαίδευσης, ερευνητές/-ήτριες, προπονητές/-ήτριες και επαγγελματίες της άθλησης.