Ημερομηνία Διεξαγωγής:
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Τύπος Εκδήλωσης:
Πανελλήνια Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
33ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο