Ημερομηνία Διεξαγωγής:
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
24th Annual ESDAR Conference 2020, European Society for Domestic Animal Reproduction