Ημερομηνία Διεξαγωγής:
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Χώρος Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος Εκδήλωσης:
Διεθνή Συνέδρια
Ιστοσελίδα:
20th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology

ISE2020-Poster-Preview